Условия за доставка

ДОСТАВКА Се извършва от нашите партньори  - 

Срокът на доставка за повечето от стоките в наличност предлагани в ПОСТЕРИ.БГ е между 1-4 работни дни. В зависимост от поръчката ПОСТЕРИ.БГ може да уговори с потребителя различен срок на доставка.

ПОСТЕРИ.БГ запазва правото си да промени и уговори с потребителя срока на доставка за стоки изработени по индивидуална поръчка съобразно изискванията на потребителя.

Постери.БГ доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма "Спиди" (Speedy) на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. Продавачът не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
Постери.БГ доставя извън територията на България поръчаните продукти чрез услугите на Български пощи или куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя. Продавачът не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка. При доставки извън страната за поръчката се заплаща предварително по електронен път.

Постери.БГ си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и  начина на доставка.
Постери.БГ не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от Постери.БГ обстоятелства.

Отговорност на потребителя е да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от Продавача или куриера и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Продавача (Постери.БГ).
При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно да уведоми Продавача на тел.: 0879 92 29 29 

Стоките се застраховат за сметка на Продавача (Постери.БГ). При констатиране на щети, след попълване и подписване на констативен протокол за щети Продавачът се задължава отново да достави на потребителя поръчаната стока ако е в наличност или може да се поправи от нанесените щети. В този случай се уговаря с потребителя нов срок за доставка.
При изчерпано количество на идентичната стока заместител на повредената Продавачът се задължава да възстанови платената сума
(в случаите когато стоката е предплатена) от потребителя.

ПЛАЩАНЕ

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на куриера, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.
При плащане по банков път в лева (когато тази опция е предоставена на Потребителя) Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на МС ИНОВЕЙШЪН ООД  и едва след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента (потребителя).
При електронно плащане с дебитна или кредитна карта (когато тази опция е предоставена на Потребителя) Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като трансакцията бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента (потребителя).
В случаи на он-лайн плащания или плащания по банков път, МС ИНОВЕЙШЪН ООД (Постери.БГ) не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с трансакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.
 

За по-подробна информация относно условията на доставка и плащане прочетете Общи Условия за ползване на Постери.БГ